Rätt fokus i Styrelsearbetet - Certifieringsutbildning

den 11 mars 2015

Styrelseakademien arrangerar i mars en utbildning uppdelad på två tillfällen;

Onsdag 11 mars 2015 kl 9:00 - 17:00 samt tisdag 17 mars 2015 kl 9:00 - 17:00

 

Information
Med hjälp av den här utbildningen ökar du dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete. Styrelseakademien vill rusta dig för att bli en mera kompetent ledamot eller ordförande med ambitionen att du skall vilja bidra mera aktivt till ett professionellare arbete i de styrelser du verkar i eller kommer att verka i. Du som är ägare, vill förutom detta, även kunna få en fungerande helhet i din bolagsstyrning och snabbare nå dina framtida mål.

Utbildningen omfattar 16 timmars undervisning, fördelade på fyra olika ämnesområden med rubrikerna:

• Rätt styrning

• Rätt bemanning

• Rätt inriktning

• Rätt arbetssätt

 

CERTIFIERING
Du kommer att kunna avsluta utbildningen med ett teoretiskt prov för att erhålla StyrelseAkademiens certifikat i styrelsearbete för den specifika inriktningen.

 

LÄRARE
Fredrik Ahlgren är en uppskattad och erfaren facilitator för främst ägare, styrelser och andra ledande funktioner i organisationer. Fredrik har haft förmånen att vara VD i ägarledda bolag i 15 år, bland annat för revision och rådgivningsfirman BDO med 650 anställda i Sverige. Hans specialitet är ägarledda företag och anser att oavsett produkt, tjänst, patent, teknik eller marknad är det i slutänden människor som ska hantera samt verkställa alla utmaningar. Fredrik är ackrediterad lärare inom StyrelseAkademien.

 

Deltagaravgift
13 600 kronor (exkl moms), Medlemspris 11800

 

Anmäl dig HÄR! 

 

Anmälan är bindande.
Inga särskilda förkunskaper krävs. 

 

Kontakt
Jeanette Granberg, jeanette.granberg@styrelseakademien.se, 016-550 00 25

 

 

StyrelseAkademien är en ideell förening med 6000 medlemmar som verkar för bättre styrelsearbete i svenska företag.

Vår mission är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för lönsamhet och utvecklingskraft. Vi arbetar med utbildning, utvärdering, nätverk, rekrytering och opinionsbildning. Kontakta oss för mer information, verksamhetsledare Gävleborg: Arnfinn Fredriksson, tfn 070-237 96 69 elt. gavleborg@styrelseakademien.se 

 

Start: 09:00
Slut: 17:00
Plats: First Hotel Statt, Storgatan 36
Ort: Hudiksvall