Arbetsförmedlingen satsar på att nå fler arbetsgivare

På Arbetsförmedlingen i Hudiksvall finns ett arbetslag som arbetar aktivt med företagarna på orten. Företagsservice består av fyra personer som är ute och besöker kommunernas arbetsgivare för att fånga upp rekryteringsbehov och möjligheterna till praktikplatser.

IMG 8322
Från vänster: Thomas Johnson, Elisabeth Lindberg, Fredrik Halvarsson och Kerstin Falk.

– Vårt viktigaste uppdrag är att hjälpa lokala arbetsgivare att hitta personer att anställa, säger Thomas Johnson, en av arbetsgivarkontakterna i Hudiksvall. Då kan både den arbetssökande och företaget vara kvar i Hälsingland. Arbetsförmedlingen samarbetar med olika utbildningsföretag, bland annat CUL och Iftac i Hudiksvall, och upphandlar arbetsmarknadsutbildningar som ska tillgodose företagens kompetensbehov och ge människor jobb.

ARBETSMARKNADSPROGNOSER TVÅ GÅNGER OM ÅRET

– I början av mars kommer en hektisk period för oss då vi intervjuar arbetsgivare om hur rekryteringsläget ser ut nu och på längre sikt, vilka kompetenser som efterfrågas osv. Totalt intervjuas cirka 12000 arbetsgivare i hela riket, berättar Thomas Johnson. Dessa intervjuer görs två gånger per år. Resultatet presenteras som prognosrapporter och även yrkesvis i Yrkesbarometern på Arbetsförmedlingens hemsida.

STÖD OCH HJÄLP VID REKRYTERING

– Till oss kan alla företag vända sig kostnadsfritt när de har behov av arbetskraft eller praktikanter, berättar Thomas Johnson. Vi åker ut till företagen och analyserar behoven och sedan matchar vi dem med de inskrivna på Arbetsförmedlingen. Därefter kommer vi med förslag om vilka personer som skulle kunna passa för respektive arbete. Vi ställer gärna upp och anordnar rekryteringsträffar för de företag som vill ha det. Vi är alltid tillgängliga för arbetsgivarna på vår jourtelefon 010-488 33 31.


SAMARBETE MED HNA

– HNA och Arbetsförmedlingen jobbar på många sätt mot samma mål - att underlätta för företagen att rekrytera, och därigenom fortsätta växa, att underlätta för nya företag att etablera sig och befintliga att stanna kvar, förklarar Thomas Johnson. Då krävs också att det finns kompetens som motsvarar företagens behov, likaväl som det måste finnas attraktiva arbeten för välutbildade människor som gör att de vill flytta hit, förklarar Thomas Johnson.

- Vi samarbetade med HNA i ett hemvändarprojekt tidigare med lyckat resultat. Vi som jobbar med arbetsgivare är aktiva på marknaden, deltar i olika nätverkssammankomster, frukostmöten mm - allt för att knyta kontakter med ortens företagare och få en naturlig och enkel väg in i företagen.

- Klart man vill att det ska fungera i bygden där man bor och jag vill att mina barn ska kunna välja att stanna kvar och jobba här när de blir större, om de vill det, avslutar Thomas Johnson som själv är återvändare efter en tid i Stockholm.

< Tillbaka