Forsså Gruppen AB säljer lokal till Delsbo Candles

I juni i år kunde Delsbo Candles AB köpa fastigheten de driver och utvecklar sin verksamhet i. Detta efter tio år av gott samarbete med fastighetsbolaget Forsså Gruppen AB. Det kommunala bolaget Forsså Gruppen har i trettio år arbetat för att bidra till tillväxt och säkerställa hotade arbetstillfällen i Hudiksvalls kommun.

HNA:s dotterbolag Forsså Gruppen AB förvaltar fastigheter med uppdrag att bidra till utveckling av Hudiksvalls näringsliv. Forsså Gruppen bildades med målsättning att återskapa så många arbetstillfällen som möjligt, efter att Forsså Bruk i Näsviken lades ner år 1983. Samma målsättning – att säkerställa arbetstillfällen i Hudiksvalls kommun – finns fortfarande kvar, och är en av de saker som gör att det här fastighetsbolaget skiljer sig från andra.

Thord Sällström har varit VD för Forsså Gruppen i 25 år och har många exempel på hur man som ett kommunalt fastighetsbolag kan göra skillnad. 

- Jag minns så väl hur Hans Martin och Lennart Gustavsson kom till mig 1991. De drev då företaget Telair Europé med sammanlagt tre anställda. Jag fick direkt ett oerhört bra intryck av dem och kände att det här, det skulle kunna bli något stort.

Telair Europé var under utveckling och ville gärna hitta nya lokaler för sin verksamhet, men hade ont om resurser. Genom Forsså Gruppen kunde man hyra ett litet kontorsutrymme att växa in i. Företaget har sedan dess utvecklats till det som idag heter SenseAir AB, med ungefär 100 anställda och stora planer för framtiden.

- Ett annat företag vi jobbat med är Huddig AB. Jag och Rune Andersson (dåvarande VD) satt en hel sommar i förhandlingar, innan vi hittade en gemensam lösning.

Forsså Gruppen köpte Huddigs fastigheter för att möjliggöra en nystart av den verksamhet som hade gått i konkurs. Vid nystarten 1992 anställdes 20 personer. Antalet anställda har sedan dess femdubblats: drygt 100 personer arbetar idag inom Huddig AB, som köpte tillbaka sina lokaler år 2006.

- Företaget Dellenkross är ett annat lyckat exempel, där vi såg till att stycka av och göra om delar av Industrihuset i Delsbo för att det skulle passa deras verksamhet. De köpte lokalerna av oss 2008.


Ett annat välbekant Delsboföretag som precis har köpt sina lokaler är Delsbo Candles.

Produktionen i nuvarande Delsbo Candles lokaler har en lång historia som var nära att få ett slut när ljusjätten Duni år 2004 beslutade att sälja alla sina dåvarande fabriker, inklusive den i Delsbo. VD Olle Skog hade dock inga planer på att avsluta arbetet i ljusfabriken. Han beslutade sig för att tillsammans med sina partners fortsätta produktionen. Men att köpa både själva verksamheten, och dessutom fastigheten i Fredriksfors, fanns det just då ingen ekonomi för. Olle Skog åkte därför tillsammans med Thord Sällström från Forsså Gruppen, till Stockholm för att förhandla med Duni.

Förhandlingarna resulterade i affär. Forsså Gruppen AB köpte den berörda fastigheten i Fredriksfors av Duni, medan Olle Skog och hans partners köpte själva verksamheten – som döptes om till Delsbo Candles.

- Samtidigt tecknade vi en överenskommelse om att Delsbo Candles skulle ha rättighet att köpa fastigheten när de kände sig starka nog. Det skedde nu i juni 2014, efter tio år av mycket gott samarbete.


Forsså Gruppen AB är ett helägt kommunalt bolag, som finns till för att stötta företag i Hudiksvalls Kommun. I bolagsordningen anges bland annat att ”Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet samt i möjligaste mån vara nystartade företag behjälpliga med lokaler. Bolaget skall i sin verksamhet tillämpa den så kallade kommunala självkostnadsprincipen”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< Tillbaka