Hälsingebygden får möjlighet att bilda leaderområde (LLU)

48 strategier har prioriterats och har tilldelats budget. De får nu chans att bilda leaderområden (LLU=Lokalt Ledd Utveckling). Innan områden kan bli godkända måste de göra kompletteringar av strategi, budget och finansiering samt bilda organisation.

Leader Hälsingebygden (nr. 13), som är en av de 48 prioriterade områdena, får en budget på drygt 38 mkr. Arbetet fram till 2020 kommer bedrivas inom Landsbygdsfonden och Europeiska sociala fonden med visionen: Människor skapar utveckling, tillsammans utvecklar vi Hälsingebygden. Områdets namn ändras till Utveckling Hälsingebygden.

Det är glädjande att även Leader Gästrikebygden och Leader Nedre Dalälven är med bland de prioriterade. Vi tre kommer samverka inom Havs- och fiskerifonden som administreras av Leader Gästrikebygden.

Tidigast efter sommaren 2015 fattar Jordbruksverket det slutliga beslutet om att leaderområdet kan starta.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida.

 

< Tillbaka