Hexatronic tar över Ericssons kabelfabrik

 

Det Göteborgsbaserade företaget Hexatronic har tecknat ett bindande avtal om förvärv av Ericssons telekomkabelverksamhet i Hudiksvall. Det nya bolaget inom Hexatronic-koncernen kommer att heta Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB (HC&I).

 

Hexatronic har för avsikt att långsiktigt driva och utveckla den befintliga fiber- och sjökabelverksamheten. Bolaget kommer även under en övergångsperiod att tillverka delar ur det tidigare kopparkabelsortimentet.

 

Hexatronic tar över 85 tidigare Ericsson-anställda som kommer att arbeta i fiberverksamheten och ett tjugotal som kommer att arbeta med kopparkabelproduktionen tills den är avslutad. Ledningsgruppen i det nya bolaget kommer att bestå av ett antal nyckelpersoner från Ericsson och från nuvarande Hexatronic. Verkställande direktör blir Hexatronics koncernchef Gert Nordin. Styrelsen kommer att ledas av Göran Nordlund, arbetande styrelseordförande i Hexatronic koncernen, och ha en sammansättning av ledande befattningshavare och arbetstagarrepresentanter.
 

Verksamheten kommer att drivas som ett självständigt bolag inom Hexatronickoncernen med fullt ansvar för hela värdekedjan från försäljning till leverans och eftermarknad. Endast lönsamma affärer kommer att prioriteras. Lönsamhet prioriteras också framför omsättning.

 

I förvärvsavtalet har Hexatronic åtagit sig att driva HC&I långsiktigt i Hudiksvall.

 

 

 

< Tillbaka