Hudiksvall tappar i företagsklimatsranking

Svenskt Näringsliv genomför varje år en enkät för att mäta företagsklimatet i landets 290 kommuner. Den 6 maj presenterades rankingen för 2014. Sedan 2011 har Hudiksvall klättrat i ranking men årets resultat visar på en kraftig minskning, från plats 113 förra året till plats 225 i år.
Vi har pratat med Jonas Holm, kommunalråd i Hudiksvalls kommun med ansvar för näringslivsfrågor.

Hur ser ni från kommunledningen på resultatet?
Vi ser självklart allvarligt på detta. Det är aldrig roligt att få ett negativt resultat. Sedan tidigare har
vi förstått att det funnits områden där företagarna i kommunen inte varit nöjda med hur vi på kommunen hanterat vissa frågor. I höstas tillsatte vi därför en grupp med tjänstemän från de olika förvaltningar som har kontakt med företagare. De fick i uppdrag att ta fram förslag på hur vi kan förbättra vår myndighetsutövning och service till företag. Gruppen kommer att presentera sina åtgärdsförslag för politikerna innan sommaren.

Vad tror du det stora tappet beror på?
Det är svårt att säga, det kan bero på flera olika saker. Jag har inte hunnit gå igenom rapporten i detalj ännu så jag vet inte om det finns specifika områden som drar ner resultatet. Rankingen baseras på enkätsvar från hösten 2013 och förra året var ett tungt år för Hudiksvall med nedläggningen av Ericssons kabelfabrik som ett exempel. Även om den typen av händelser ligger utanför kommunens kontroll så kan det säkert påverka den allmänna uppfattningen om företagsklimatet i kommunen.

Hur ser vägen framåt ut?
Att förändra ett företagsklimat i en kommun är ett långsiktigt arbete. När vi tillträdde efter valet 2010 så satte vi upp målet att inom 5 år hamna topp 20 när det gäller företagsklimatet i Sverige.
Det står vi fast vid fortfarande, vi har två år på oss. Steg ett blir att ta del av tjänstemannagruppens förslag till åtgärdsplan och förankra den internt. Sedan fortsätter vi arbetet med exempelvis Företagsdialogen och Affärsplan Blomstrande Näringsliv. Min vision är att vi alltid ställer oss frågan ”Hur kommer det här att påverka det lokala företagsklimatet? innan vi fattar kommunala beslut.

Vilken roll har HNA i kommunens övergripande näringslivsarbete?
HNA spelar en viktig roll för att utveckla näringslivet och bidra till ökad tillväxt i vår kommun. Deras roll är att arbeta operativt med nyföretagande, att stödja lokala företag som vill utvecklas och främja företagsetableringar.

Vilken roll ser du att HNA bör ha i arbetet att utveckla kommunorganisationen vad gäller myndighetsutövning och service till företag?
Hur kommunens organisation ska bedrivas är en fråga för vår kommunchef, de olika förvaltningscheferna och ytterst den politiska viljeyttringen. HNA har en viktig rådgivande roll att bidra med sina kunskaper och erfarenheter i näringslivsfrågor och näringslivsutveckling. Bland annat har HNA varit delaktiga i arbetet att ta fram det åtgärdsförslag som tjänstemannagruppen kommer att presentera.

 

< Tillbaka