Hudiksvalls Näringslivs AB i samverkan med lokala fastighetsägare

Ett av HNAs uppdrag är att arbeta med företagsetableringar i kommunen. För att vara framgångsrik i det arbetet krävs att vi kan erbjuda lediga lokaler och kontor i attraktiva lägen och byggklar mark. För att synliggöra det fastighetsutbud som finns och lyfta Hudiksvalls kommun som potentiell etableringsort har HNA tagit initiativ till en etableringskampanj som görs i samverkan med lokala fastighetsägare. Kampanjen bygger på två hörnstenar - digital kommunikation och personliga möten.

Under några månader har det pågått olika typer marknadsföringsinsatser som har handlat om att öka sökbarheten på lediga lokaler i vår kommun samt synliggöra lediga objekt med mera. Det här är ett långsiktigt projekt, men vi kan redan se reslutat i statistik över antal besök på vår webbplats.

Vi närmar oss nu etableringskampanjens slutstation som innebär att vi kommer delta på Business Arena Umeå 17 februari. Business Arena Umeå är, som vi tidigare skrivit, Nordens och norra Europas viktigaste mötesplats för ledningspersoner och beslutsfattare i fastighetsbranschen och samhällsbyggnadssektorn.

Etablera i Hudiksvall kommer att ha en monter på konferensen med representanter från HNA, Hudiksvalls kommun och lokala fastighetsägare. ​

Vill du veta mer om Etablera i Hudiksvall? Kontakta Lava Bastan. Telefonnummer 0650-55 66 26 eller lava.bastan@hna.se 

< Tillbaka