Hur krångligt kan det vara att få ha en uteservering?

För att få ha en uteservering krävs ett antal olika tillstånd och det finns regler från flera olika myndigheter att förhålla sig till. Allt från tillstånd hos polismyndigheten, serveringstillstånd från social- och fritidsförvaltningen, tillstånd från markägare samt att serveringsytan ska vara avgränsad och överblickbar om du ska servera alkohol. För att säkerställa att serveringsytan är tillgänglig behöver du möblera på ett visst sätt och eventuella ramper behöver ha en viss bredd och lutning.

Hudiksvalls kommun driver under perioden 2015-2017 projektet ”Förbättrat företagsklimat”. Projektledaren Stefan Väänänen på HNA genomför nu ett antal workshops just kring ansökan av serveringstillstånd för uteservering. De berörda myndigheterna och förvaltningarna samlas och tittar på processen utifrån krögarens perspektiv och hur man kan samordna och förenkla för den enskilda företagaren. När ett förslag till nytt arbetssätt finns framtaget kommer en workshop med ett urval av berörda företagare genomföras för att säkerställa att det nya arbetssättet blir så bra som möjligt ur företagarens perspektiv.

Har du frågor eller synpunkter kring uteserveringar,
kontakta gärna Stefan Väänänen hos oss på HNA.


Stefan Väänänen
Projektledare Förbättrat företagsklimat

stefan.vaananen@hna.se
0650-55 66 38

< Tillbaka