Lena Ilic Mattsson avrapporterar

Lena Ilic Mattsson började sitt arbete som VD på HNA den 9 september. Närmast kommer hon från Voith där hon arbetat som HR-chef i drygt fem år. Efter en månads arbete hos oss på HNA har vi känt Lena på pulsen.

 

Hej Lena,

Hur känns det att vara VD på HNA?

-          Fantastiskt roligt och intressant! Jag märker att det är många nya organisationer, system och processer som jag behöver sätta mig in i. Mycket spännande och utvecklande. Jag befinner mig i en miljö där jag lär mig nya saker varje dag vilket är mycket tillfredsställande! Med det sagt vill jag också skicka ett stort tack till min tålmodiga personal.


Vad händer just nu?

-          Internt har vi påbörjat ett arbete med våra värderingar. Vi håller på att ta fram vår gemensamma värdegrund. En tydlig hållpunkt i det arbetet är ’Ett hållbart värdskap’.

Samtidigt planerar vi konkreta aktiviteter; som att genomföra ”Öppet Hus” sista fredagen i varje månad med specifik inriktning på utvalda branscher, för att öka dialogen, identifiera behov och se möjligheter hos företagen. Det här är något vi hoppas komma igång med efter årsskiftet.

Vilka utmaningar ser du på din nya arbetsplats?

-          Jag har redan fått många intressanta mötesförfrågningar som väcker min nyfikenhet. Men en av utmaningarna i jobbet är att begränsa mig och tacka nej till saker som inte ligger i linje med vårt uppdrag. Arbetets karaktär gör samtidigt att samspelet med många personer och organisationer blir så vitt och brett. Vi har många intressenter att ta hänsyn till.

…och möjligheter?

-          Jag tycker att det är positivt med HNA:s tydliga uppdrag som ligger i att stötta de som vill starta, utveckla och etablera företag i Hudiksvalls kommun. Vi måste hela tiden fråga oss var och hur vi gör mest nytta för vår målgrupp. Begränsningen kan vara tuff men är nödvändig för att vi ska upplevas som tydliga. Det är också nödvändigt att vi förflyttar oss från Hur? till Göra! Vi håller i dagarna på att ta fram en plan som strukturerar upp och ökar frekvensen av våra besök ute hos företagen i kommunen.

 

Samtidigt fortsätter vi med det arbete som redan påbörjats med att synas på sociala medier. Det är nutidens sätt att kommunicera och en naturlig del av vardagen för många. Du följer väl oss på twitter och LinkedIn? (Länkar).

 

Vilka visioner har du för HNA? Var är HNA om ett år?

-          Visionen för Hudiksvalls kommun är att vara Sveriges bästa kommun att leva och verka i år 2020. För att nå dit är ett av kommunens övergripande mål Blomstrande Näringsliv. Där kommer HNA in!

 Om ett år ser vi en god utvecklingskurva bland företagen, flera nyetableringar i kommunen och fortsatt fullbokade Starta eget kurser.

Det ska finnas en tydlighet i vilka vi är och vad vi gör, att vi finns till för företagare!

Och det viktigaste… medarbetarna. Det ska vara roligt att gå till jobbet, då presterar vi på topp.

 

 

< Tillbaka