Lokala innovationer skapar tillväxt

LIST Gävleborg är en ideell opolitisk innovatörsförening som hjälper och stöttar uppfinnare, innovatörer och entreprenörer med vårt breda nätverk för att nå marknad.

LIST finansieras genom Region Gävleborg, Arbetsförmedlingen samt medlemsavgifter. Vi har idag ett nära samarbete med Region Gävleborg, ALMI Företagspartner, Movexum samt Högskolan i Gävle.

Idag är det endast 3 av 100 goda idéer som når en framgångsrik marknad. Skulle vi däremot kunna få en utväxling där 6 av 100 skulle nå framgång på marknaden skulle det inte finnas någon arbetslöshet att prata om. Av de 97 som inte når marknaden finns det många goda idéer som med hjälp av ”rätt” företag skulle kunna nå en stor framgång. Anledningen till varför dessa idéer inte når ända fram är ofta för att uppfinnaren inte orkar längre.

För att råda bot på detta har LIST Gävleborg skapat en tjänst som heter Handelshuset. När en uppfinnare inte orkar längre så kan han eller hon kunna lägga upp sin uppfinning på en hemsida där uppfinnare marknadsför sin uppfinning för företagare och entreprenörer. Tanken är att företag som kanske vill bredda sin verksamhet, få in fler produkter i sitt sortiment, har ledig kapacitet mm ska kunna gå in på sidan och ”köpa” uppfinningar. Företagen kan på så vis bredda sitt sortiment utan att behöva lägga stora summor på produktutveckling.

Arbetet med Handelshuset är påbörjat och kan beskådas på:

www.list.se/handelshuset

 

 

För mer information ta gärna kontakt med undertecknad.

Sven-Göran Larsson 

listgavleborg@telia.com

 

 

< Tillbaka