Projektledare för Framtidspaket Hudik

Moniqa Klefbom - projektledare för Framtidspaket Hudik

Framtidsspaketet är en kraftsamling för att möta den strukturella omställningen som sker på arbetsmarknaden. Vi har formerat en regionalt strategisk grupp och en operativ grupp med olika delprojekt. Delprojekten jobbar t ex med omställningsarbete för de anställda på Ericsson, eller hur vi hjälps åt mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor för att ta tillvara kompetens och kreativa idéer som kan generera nya tjänster, produkter och företag.

Moniqa Klefbom heter projektledaren som ska hålla ihop arbetet med Framtidspaket Hudik. I framtidspaketet ingår en projektorganisation och ett antal delprojekt, med inriktning på bland annat omställningsåtgärder och innovationsutveckling.

Så här presenterar Moniqa Klefbom sig själv:  

"Mitt ordinarie uppdrag är enhetschef på Cul för enheten Arbetsliv och Vägledning, med ansvar för arbetsmarknadsinsatser och studie- och yrkesvägledning.

Förutom det interna samarbetet med vuxenutbildningen och Hudiksvalls resurscentrum, driver jag projekt och aktiviteter ihop med olika aktörer såsom Arbetsförmedlingen, HNA, Region Gävleborg, FOV, företag och företagsföreningar. Jag sitter i styrelsen för Sigridprojektet; ett arbetsmarknadsprojekt som greppar över Gävleborg, Dalarna och Värmland. Jag är också aktiv i ett riksnätverk för förberedande arbete inför SKL:s dialog med departementen kring arbetsmarknads- socialförsäkringsfrågor.

Min främsta drivkraft ligger i att ge människor förutsättningar att tro på sin förmåga och att agera för att nå eftertraktade mål. Jag tycker om förändringsarbete och att arbeta i sammanhang där flera aktörer och utmaningar samordnas för att åstadkomma förbättringar.

Mina kompetensområden kan sammanfattas iarbetsmarknads- och kompetensfrågor, genus och genusmedvetet ledarskap (via FOV:s projekt) och samverkan mellan utbildning och arbetsliv.

 

< Tillbaka