Till Hudiksvall avslutas, Anna Gustavsson går vidare till FoV

Anna Gustavsson har under två år lett projektet Till Hudiksvall som avslutas vid årsskiftet. Från och med den 1 januari kommer Anna att fortsätta arbetet med att stötta och utveckla Hudiksvalls näringsliv, men då som anställd hos Fiber Optic Valley.

Hej Anna!

Kan du kort berätta om projekt Till Hudiksvall?

-       TILL HUDIKSVALL startade som ett projekt hösten 2013, med syfte att främja tillväxten inom det lokala näringslivet i Hudiksvalls kommun genom att möta näringslivets och kommunens behov av kvalificerad arbetskraft. Projektet har haft sin utgångspunkt i Hudiksvalls kommun, med alla små och stora orter som finns här. Jag har arbetat med att bygga relationer och hållbar kommunikation med näringslivet i kommunen, med potentiella inflyttare, och med samarbetspartners i olika former.

Vilka resultat har uppnåtts, och vilka utmaningar har du stött på?

-       Om jag ska lyfta några specifika resultat vill jag nog först nämna webbplatsen www.tillhudiksvall.se och den positiva respons den fått. ”Rätt” kategori av människor har hittat dit, vilket har medfört att flera privatpersoner, med tankar på att flytta hit, själv har kontaktat projektet. Projektet har också medverkat till att lösa ett antal ärenden som gäller just hitflytt. Extra roligt är det att höra att andra kommuner sneglar på det vi gjort för att det tycker att det är bra. T ex följer nu Sundsvalls näringslivsbolag vårt spår och börjar jobba aktivt med den här typen av frågor.

-       Utmaningen i projektet har framför allt varit svårigheten att nå ut brett till näringslivet, andra viktiga aktörer och privatpersoner. Det är ju vi tillsammans som fyller begreppet attraktivitet med innehåll.

Vad ska du göra nu?

-       Från den 1 januari finns jag på Fiber Optic Valley som Senior Projektledare.

Kan du berätta mer om dina framtida arbetsuppgifter?

-       Fiber Optic Valley börjar få en ganska tung projektportfölj och jag kommer att vara involerad i flera av dessa projekt. Det är lite för tidigt att precisera mer än så men jag ser mycket fram emot att gå från en kreativ miljö till en annan.

…och vad händer med de uppgifter du tidigare haft vid HNA?

-       Ett projekt har alltid en sluttidpunkt. Resultatet av arbetet är nu överlämnat till HNA för framtiden.

Vad tycker du har varit det bästa med att jobba på HNA?

-       HNA:s uppdrag är i sig oerhört stimulerande – att få vara med och göra bra saker för vår kommun är något som sporrar mig. Ämnet som projektet har jobbat med är också högaktuellt. Dessutom har vi på HNA en fantastiskt trivsam arbetsgrupp.

Läs mer:
www.tillhudiksvall.se
Följ @tillhudiksvall på Instagram

Annas nya arbetsplats:
www.fiberopticvalley.com

 

< Tillbaka