Två goda krafter

Två goda krafter som bidrar till utvecklingen av Hudiksvalls näringsliv

Hej Henrik Sonerud, ordförande Hudiksvalls Hydraulikkluster ideell förening och till vardags vd Oilquick:

Vad är Hudiksvalls Hydraulikkluster?
Hydraulikföretagen i Hudiksvallsregionen har tagit initiativ till att etablera ett innovativt kluster. Syftet är att genom samverkan mellan företagen och akademin kring bland annat teknik- och produktutveckling stärka företagens långsiktiga konkurrenskraft. Arbetet leds och samordnas av Hudiksvalls hydraulikkluster ideell förening.

Vad hoppas du åstadkomma i din roll som ansvarig?
Målsättningen under hösten 2013 är att få klart med en klusterledare som ska leda det dagliga arbetet. Jag hoppas även att vi ska lyckas värva ytterligare några nya medlemmar till klustret.

Varför är Hudiksvalls Hydraulikkluster viktigt för Hudiksvall och bygden?
Hydraulik är det största industrisegmentet i Hudiksvall och sysselsätter idag cirka 1000 personer. Ett flertal av de företag som finns på orten är världsledande inom sin nisch och genom ett förbättrat samarbete så är jag övertygad om att detta kan stärka företagen ytterligare, vilket i sin tur ökar Hudiksvalls konkurrenskraft och genererar fler jobb på orten.

Destination Glada Hudik
Hej Tommy Näsmark, projektledare Destination Glada Hudik:

Vad är Destination Glada Hudik?
En ideell förening som har bildats för att utveckla och marknadsföra Hudiksvall kommun som en attraktiv destination. Ambitionen är att starta en destinationsorganisation som höjer intresset för Glada Hudik som besöksmål och reseanledning. Ett intresse som vi tror på sikt kan leda till inflyttning och företagsetablering. Man flyttar inte till en stad utan att först ha besökt den och fått en positiv upplevelse. Detta arbete kräver samarbete, samverkan och samsyn mellan olika aktörer för att vi ska lyckas, men tillsammans är vi starka och det måste vi ta tillvara på. Allt hänger ihop!

Vad hoppas du åstadkomma i din roll som projektledare?
Att främja och skapa tillväxt, engagemang och utveckla besöksnäringen i hela Hudiksvalls kommun. Målet är att sätta Hudiksvall på kartan som en levande kommun året om.

Varför är Destination Glada Hudik viktigt för Hudiksvall och bygden?
Vi behöver fler personer som besöker, bor och verkar i vår kommun. För att åstadkomma det krävs att vi har en samsyn kring vad vi vill åstadkomma och samarbete mellan alla berörda parter. Destination Glada Hudik gör det möjligt. Allt hänger ihop!

< Tillbaka