Vill du vara med och bidra till förbättrat företagsklimat?

Förbättrat företagsklimat är ett treårigt projekt som 2015-2017 genomförs i samarbete mellan Hudiksvalls Kommun och Hudiksvalls Näringslivs AB.

Projektet ska bidra till att förbättra Hudiksvalls kommuns företagsklimat ur ett företagarperspektiv genom att vidareutveckla myndighetsutövningen och den service kommunen kan och ska ge.

Projektet ska, med avstamp i utbildningen ”Förenkla Helt Enkelt” som genomfördes 2014, ta fram en treårig handlingsplan och genomföra de förbättringsåtgärder som finns i planen. Läs mer

< Tillbaka