Blomstrande Näringsliv

Blomstrande Naringsliv Logo

 

 

 

 

 

 

 

Ett brett och konstruktivt samarbete mellan företagen, klustren och kommunen ger bra förutsättningar för att näringslivet i Hudiksvalls kommun, med hela dess omnejd, ska blomstra. Vår utgångspunkt är Glada Hudik-språnget, kommunens visionsarbete som tar sikte på att Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i. Tre övergripande mål; ”Samhällstjänster av högsta kvalitet”, ”Blomstrande Näringsliv” och ”Attraktiv och hållbar livsmiljö” riktar arbetet för att ni visionen år 2020.

I en samverkansplan konkretiserar vi samarbetet för att nå ett Blomstrande näringsliv. Planen är indelad i två delar; en bas att utgå ifrån och en levande del med aktiviteter. Aktiviteterna förändras och uppdateras över tid och visar exempel på den aktuella samverkan som sker och vad den tillför för att nå ett blomstrande näringsliv. Det pågår många värdefulla insatser och aktiviteter som inte finns skrivna i denna plan, avsikten är fånga goda exempel och att fylla på successivt.

 

Blomstrande N Diagram


Välkommen att medverka till ett Blomstande näringsliv! Ta del av planen, tyck till, berätta vad du vill bidra med. Alla som lever och verkar i kommunen är berörda och måste ta sin del av ansvaret för att visionen ska bli verklighet.

Mira Jonsson

Ordförande KNS (Kommun och Näringsliv i Samverkan)

 

Samverkansplan version nr 3 

Läs en sammanfattning av strategin "Blomstrande Näringsliv" här.